Biblické prohlídky Britského muzea nabízíme už mnoho let. Hned začátkem roku 2020 jsme s velkým potěšením jako jeden z prvních týmů začali nabízet virtuální prohlídky. Těšíme se, že vás na některé přivítáme a přiblížíme vám toto fascinující muzeum.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Naše virtuální prohlídky nabízejí jedinečnou příležitost navštívit Britské muzeum a Krugerův národní park z pohledu Bible, a to z pohodlí vašeho domova a s českým tlumočníkem. Naše skupiny mají maximálně 100 připojení, aby měl každý z účastníků možnost zapojit se do diskuze nebo se průvodce na cokoli zeptat.

Rezervovat:

Nebojte se Asyřana - 1. díl

V této 90minutové virtuální prohlídce s českým tlumočníkem se nám naskytne zajímavý pohled na asyrské krále a jejich úlohu v biblických dějinách a proroctvích. V 1. díle prozkoumáme asyrskou říši chronologicky z pohledu izraelských králů.

Nebojte se Asyřana - 2. díl

V této 90minutové virtuální prohlídce s českým tlumočníkem se nám naskytne zajímavý pohled na asyrské krále. Ukážeme si, jakou úlohu sehráli v biblických dějinách a proroctvích. V 2. díle se budeme podrobně zabývat proslulou biblickou zprávou o judském králi Ezekjášovi a asyrském králi Senacheribovi.

Bohové a modly: Neuctívejte Boha zpusobem, který je bezcený

V této 90minutové prohlídce s českým překladatelem prozkoumáme doklady o uctívání mnoha falešných bohů a model ve starověku. Ukážeme si, že i v dnešní době jsou rozšířené velmi podobné názory a porovnáme to s tím, co o takovém bezcenném uctívání Boha říká Bible.

VYTVÁŘEJ SI DOBRÉ JMÉNO

Během 90minutové prohlídky s českým překladatelem se z hlediska archeologie podíváme na některé biblické postavy, jako je Abraham, Ester a další a také prozkoumáme zmínky o Božím jméně. Použijeme artefakty ze sbírek Britského muzea a z jiných míst.

DANIEL: VĚRNĚ SLOUŽIL BOHU VE ZKAŽENÉM MĚSTĚ

Tato 90minutová prohlídka s českým překladatelem je zaměřená na detaily biblické zprávy o Danielovi a života v Babylonu. Prozkoumáme artefakty, které jsou vystaveny v Britském muzeu.

„PRAVDA VÁS OSVOBODÍ“

Díky této 90minutové prohlídce s českým překladatelem prozkoumáme důkazy o pohanském původu mnoha dnešních náboženských představ a tradic a porovnáme je s pravdou z Bible.

BIBLICKÉ ARTEFAKTY V BRITSKÉM MUZEU

Tuto 90minutovou prohlídku s českým překladatelem jsme naplánovali pro povzbuzení našich bratrů a sester v této nezvyklé době.

PROHLÍDKA PRO DĚTI

Hodinová prohlídka s českým překladatelem připravená pro děti ve věku 7–12 let. Zvaní jsou ale všichni mladí duchem!